Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 133 gości 
UWAGA!

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienił siedzibę!
Adres nowej siedziby Departamentu LRPO:
ul. Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra

Dodatkowe wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.3/1/2013 (po zakończeniu procedury odwoławczej) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 29 stycznia 2015

W dniu 27 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego - w  ramach ww. konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.3/1/2013 - zwiększył o 4 836 115,77 dofinansowanie przyznane uprzednio Gminie Przytoczna na realizację projektu pt. „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku szkolnego gimnazjum o część dydaktyczną Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” (tj. z 900 000,00 PLN do 5 736 115,77 PLN).

 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  środa, 21 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. publikujemy treść Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który został przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10024 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia niektórych elementów programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu lubuskiego.

 
Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” 04.02.2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  środa, 21 stycznia 2015

Szanowni Państwo!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców”, które odbędą się w środę 04.02.2015 r. od godz. 12:00 w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubuskim.

 
Mobilne Punkty Informacyjne LPI Gorzów Wlkp. na północy województwa lubuskiego – styczeń 2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  środa, 21 stycznia 2015

Szanowni Państwo !

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają w styczniu 2015 r. mieszkańców północnych powiatów województwa lubuskiego na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w ramach środków Unii Europejskiej.

Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się w następujących dniach:

 
Umowy podpisane w IV kwartale 2014 r. w ramach Priorytetu II PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 15 stycznia 2015

Szanowni Państwo!

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 r. w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisano jedną umowę - w ramach konkursu LRPO/2.4/2/2014.

 
Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/1.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 14 stycznia 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 13 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 4 projektom, które spełniły przyjęte przez Komitet Monitorujący LRPO kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.1/1/2014 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła 16 411 979,88 PLN.

 
Zwiększenie poziomu dofinansowania projektów drogowych złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 14 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

w dniu 24 listopada 2014 r. zakończono procedurę oceny merytorycznej projektów z zakresu infrastruktury drogowej w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.1/1/2014. Wynik pozytywny podczas oceny merytorycznej uzyskało wszystkie 9 złożonych projektów. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania po zakończeniu oceny merytorycznej wyniosła 27 074 899,29 PLN.

 
Rozpoczęcie procedury powoływania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  środa, 14 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

w dniu 13 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020 rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu komitetu monitorującego Program.

Poniżej zamieszczamy przyjęte przez ZWL „Ustalenie udziału poszczególnych stron, procedury powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020”.

icon Ustalenie udziału poszczególnych stron, procedury powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu (403.39 kB)

 

 
Badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  wtorek, 13 stycznia 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego firma AGROTEC Polska realizuje badanie pn. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.Głównym celem badania jest ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

 
Zaproszenie do składania wniosków w ramach Działania 1.1 IPI LRPO (kategoria interwencji FS: 29 - Porty Lotnicze) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 09 stycznia 2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ LRPO) zaprasza Beneficjenta wskazanego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym LRPO na lata 2007 – 2013 (zwanym dalej „IPI LRPO”) do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 29 – Porty lotnicze. Termin otwarcia naboru – 12 stycznia 2015 r. godz. 8.00.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama