Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 
UWAGA!

Przypominamy o zbliżającym się zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z zapisami Wytycznych IZ LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków jest to 30 września 2015 r.

Start nowej strony internetowej RPO-Lubuskie 2020!!! PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków , 

23 kwietnia br. ruszył nowy serwis internetowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Stanowi on platformę wiedzy dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych korzystaniem z Funduszy Europejskich. Portal adresowany jest zarówno do podmiotów pragnących pozyskiwać środki w ramach RPO – Lubuskie 2020, jak i mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projektach unijnych.


Zapraszamy na: www.rpo.lubuskie.pl

 
Dofinansowanie zakupu sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 24 lipca 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu ze środków LRPO na lata 2007-2013 projektu Indywidualnego pt. „Zakup sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście”, w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 29 – Porty lotnicze.

 
Dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach LRPO na lata 2007-2013 - Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych konkurs nr LRPO/2.3/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 08 lipca 2015

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą w dniu 7 lipca 2015 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2014, ocenionych podczas posiedzenia Grupy Eksperckiej w dniach 26-29 czerwca 2015 r. informujemy, iż do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wymagane są następujące dokumenty:

 
Umowy podpisane w II kwartale 2015 r. w ramach Priorytetu II PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 07 lipca 2015

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich umów w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisanych w okresie od 1 kwietnia do 30  czerwca 2015 r. w podziale na konkursy:

 
Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs otwarty LRPO/2.3/1/2014 (etap III) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 01 lipca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 29 czerwca 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2014 (etap III) dla Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Tym samym zakończyła się ocena wszystkich wniosków złożonych na konkurs LRPO/2.3/1/2014, zatem posiedzenie Grup Asesorskich/Ekspertów zaplanowane na 20.07.2015 r. nie odbędzie się.

 
Rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr LRPO/2.3/1/2014 – etap III dla Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 29 czerwca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 26 czerwca 2015 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie, złożonych na konkurs otwarty nr LRPO/2.3/1/2014 w ramach Działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych” Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 
Powtórna ocena merytoryczna w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.4/3/2014 dla Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 23 czerwca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 18 czerwca 2015 r. odbyła się powtórna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr LRPO/2.4/3/2014 dla Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, która została  przeprowadzona w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego protestu.

 
Rozpoczęcie powtórnej oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.4/3/2014 dla Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 19 czerwca 2015

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 18 czerwca 2015 r. rozpoczęła się powtórna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.4/3/2014 Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, która zostanie przeprowadzona w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu.

 
Dodatkowe wsparcie dla projektów dofinansowanych w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.1/2/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 18 czerwca 2015

W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie stosownej Uchwały zmieniającej decyzję o przyznaniu - w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.1/2.2014 -Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego - dodatkowego wsparcia (w kwocie 556 954,65 PLN) dla 4 dofinansowanych uprzednio projektów znajdujących się na pierwszej pozycji listy rankingowej, tak aby wartość udzielonego dofinansowania (w wysokości 64% wnioskowanej kwocie) odpowiadała kwocie pierwotnie wnioskowanej przez Beneficjentów.

 
SZOOP zatwierdzony. Ruszają pierwsze nabory w województwie lubuskim! PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 16 czerwca 2015

Kolejny ważny krok w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, o zgodności (SZOOP) z Umową Partnerstwa oraz wytycznymi horyzontalnymi. Nasz region akceptację całego dokumentu uzyskał jako jeden z pierwszych w kraju. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych to podstawowe źródło informacji o zasadach realizacji wsparcia dla potencjalnych beneficjentów programu. Zatwierdzenie tego strategicznego dokumentu oznacza m.in., że można już ogłaszać nabory dla Beneficjentów Programu. Dokument co istotne został zatwierdzony w odniesieniu do wszystkich 10 osi Programu.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama