Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
UWAGA!

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienił siedzibę!
Adres nowej siedziby Departamentu LRPO:
ul. Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra

Dofinansowanie projektów zakresu regionalnej infrastruktury edukacyjnej w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 17 lipca 2014

Szanowni Państwo!

W dniu 15 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014.

 
Umowy podpisane w II kwartale 2014 r. w ramach Priorytetu II PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 09 lipca 2014

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich umów w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisanych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. w podziale na konkursy:

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 09 lipca 2014

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 zakończyła realizację kolejnego badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

 
Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs otwarty LRPO/2.3/1/2013 Etap III PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 07 lipca 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 3 lipca 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013 ETAP III dla Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
Rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.3/1/2013 dla Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 02 lipca 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 23 czerwca 2014 r. z powodu braku wniosków pozytywnych formalnie nie odbyła się ocena merytoryczna zaplanowana w Harmonogramie posiedzeń Grup Asesorskich/Ekspertów w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/2.3/1/2013 Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wobec tego ocena merytoryczna wniosków pozytywnych formalnie rozpocznie się 3 lipca 2014 r. w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3 w Zielonej Górze.

 
Zmiana Regulaminu konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 - obniżenie procentowego pułapu punktów koniecznych do zdobycia podczas oceny strategiczno – horyzontalnej PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 01 lipca 2014

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą obecnie procedurą oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014, Zarząd Województwa Lubuskiego - w dniu 1 lipca 2014 r. - mając na celu efektywne wykorzystanie wolnych środków w ramach Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, wyraził zgodę na obniżenie procentowego pułapu punktów koniecznych do zdobycia podczas oceny strategiczno – horyzontalnej, kwalifikującego projekty z zakresu regionalnej infrastruktury edukacyjnej do dalszego etapu postępowania konkursowego (tj. oceny merytoryczno-technicznej), z 80% (tj. 52 punktów) do 70% (tj. 45,5 punktów) maksymalnej możliwej do uzyskania punktacji.

 
Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013- etap III PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 01 lipca 2014

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 27 czerwca 2014 r. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013 dla III etapu Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych przedstawiamy informację o wniosku, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

 
Informacja przypominająca o naborze wniosków w ramach Działania 1.1 IPI LRPO (kategoria interwencji FS: 29 – Porty lotnicze) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 30 czerwca 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (LRPO)przypomina o trwającym naborze otwartym dla Beneficjentów wskazanych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym LRPO (zwanym dalej „IPI LRPO”) w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie,Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 29 – Porty lotnicze.

 
Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie obliczania korekt finansowych PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 30 czerwca 2014

Departament Lubuskiego Programu Operacyjnego uprzejmie informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego nowych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie obliczania korekt finansowych wynikających z naruszenia Prawa Zamówień Publicznych w ramach projektów realizowanych przez Beneficjentów Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, do pobrania w załączeniu.

 
Zakończenie procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.3/1/2013 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 26 czerwca 2014

W ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.3/1/2013 w dniu 8 kwietnia 2014 r. dofinansowanie (o łącznej wartości 30 268 834,24 PLN) otrzymało 5 projektów, natomiast 3 inwestycje pozostały na Liście rankingowej projektów, które nie otrzymały dofinansowania, złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.3/1/2013. Dwóch Beneficjentów (Gmina Kargowa i Gmina Przytoczna) złożyło odwołania od oceny merytorycznej. Protest został częściowo uznany i Asesorzy dokonali ponownej oceny merytoryczno – technicznej wniosków. Po ponownej ocenie zmieniła się pozycja projektów, złożonych przez ww. Beneficjentów, na liście rankingowej.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama