Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
Oświadczenie ws. VAT - zmiana terminu na 28 grudnia 2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 10 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W konsekwencji należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

 
Dodatkowe wsparcie z EFRR dla projektu dofinansowanego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  piątek, 18 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
W dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – z uwagi na wolne środki w Działaniu 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” – podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu pt. „Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ŁWSH przy ul. Pszennej 2 w Żarach”, złożonego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 i realizowanego przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach. Kwota dofinansowania wzrosła (o 723 234,34 PLN) z 2 850 000,00 PLN na 3 573 234,34 PLN.

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

icon Zaktualizowana lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu LRPO/4.2.1/1/2014 (238.81 kB)

 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  wtorek, 15 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015, dotyczącego Priorytetu I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał – w formie Uchwały – dofinansowanie w łącznej wysokości 7 690 498,33 PLN dla dwóch projektów własnych, realizowanych -  – w imieniu Województwa Lubuskiego – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ww. konkurs, Instytucja Zarządzająca LRPO w dniu 15 grudnia 2015 r. podjęła decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie stosownej Uchwały.

 
Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach konkursu otwartego nr LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  wtorek, 15 grudnia 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 2 projektom, które spełniły przyjęte przez Komitet Monitorujący LRPO kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła 7 690 498,33 PLN, z czego: EFRR – 2 190 498,33 PLN, budżet państwa – 5 500 000,00 PLN.

 
Dodatkowe wsparcie z EFRR dla projektów indywidualnych wpisanych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO (dotyczy Działania 1.1 oraz 4.3) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Administrator ,  piątek, 27 listopada 2015

Szanowni Państwo,
W dniu 17 i 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego - w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności oraz dokonania realokacji, tj. przesunięcia wolnych środków między Osiami i Działaniami LRPO - podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania (łącznie w wysokości 10 472 498,35 PLN) dla następujących projektów indywidualnych:

 
Wyniki oceny formalnej - konkurs nr r LRPO1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Administrator ,  piątek, 27 listopada 2015

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków, złożonych w ramach konkursu otwartego Nr LRPO1.1/1/2015 w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne.

 
Ogłoszenie o konkursie otwartym LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 19 listopada 2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 i art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ LRPO) ogłasza konkurs otwarty Nr LRPO/1.1/1/2015 w terminie od dnia 19 listopada 2015 r., godz. 8.00, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne

 
Zmiana Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach LRPO 2007-2013 (Październik 2015 r.) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Katarzyna Kozłowska ,  środa, 07 października 2015

6 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą zapisy Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
Start nowej strony internetowej RPO-Lubuskie 2020!!! PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków , 

23 kwietnia br. ruszył nowy serwis internetowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Stanowi on platformę wiedzy dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych korzystaniem z Funduszy Europejskich. Portal adresowany jest zarówno do podmiotów pragnących pozyskiwać środki w ramach RPO – Lubuskie 2020, jak i mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projektach unijnych.


Zapraszamy na: www.rpo.lubuskie.pl

 
Umowy podpisane w III kwartale 2015 r. w ramach Priorytetu II PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  piątek, 02 października 2015

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich umów w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisanych w okresie od 1 lipca do 30  września 2015 r. w podziale na konkursy:

icon Umowy o dofinansowanie podpisane w ramach konkursu LRPO/2.3/1/2014 (163.83 kB)

icon Umowy o dofinansowanie podpisane w ramach konkursu LRPO/2.4/3/2014 (166.52 kB)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama