Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
UWAGA!

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienił siedzibę!
Adres nowej siedziby Departamentu LRPO:
ul. Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na rok 2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  środa, 01 kwietnia 2015

W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął w drodze uchwały Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na rok 2015.

 
Mobilny Punkt Informacyjny w Gozdnicy, Wymiarkach i Iłowej – 10.04.2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  poniedziałek, 30 marca 2015

Szanowni Państwo!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 10 kwietnia 2015 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców oraz społeczności lokalne.

 
Seminarium objazdowe Komisji Europejskiej w Lubuskiem PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 27 marca 2015
img_2594.jpg

W dniach 26-27.03.2015 r. w województwie lubuskim odbywa się seminarium objazdowe dla dziennikarzy zorganizowane przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. Objazd jest okazją do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w naszym regionie w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 
Ogłoszenie o konkursie otwartym LRPO/4.2.2/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek , 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ LRPO) w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 8.00 ogłasza konkurs otwarty Nr LRPO/4.2.2/1/2015. Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 75 – Infrastruktura systemu oświaty.

 
Dofinansowanie w ramach procedury odwoławczej, dotyczącej konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.3/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 25 marca 2015

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.3./1/2014 kwota środków przeznaczona na konkurs wynosiła 7 000 000,00 PLN (w tym rezerwa finansowa w wysokości 700 000,00 PLN - w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą).

 
Konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 oraz Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 25 marca 2015

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 marca 2015 roku, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie 14 dni od zamieszczenia dokumentu na stronie Urzędu, tj. od 25 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.

 
Dodatkowe wsparcie na działanie z zakresu rozwoju wizerunkowych produktów turystycznych województwa lubuskiego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/5.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 25 marca 2015

Szanowni Państwo,

w dniu 24 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego - w formie Uchwały - przyznał dodatkowe wsparcie (w kwocie 3 617 691,71 PLN) na realizację projektu własnego pt. „Lubuskie aktywne i turystyczne”, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego ww. przedsięwzięcia o dodatkowe zadania (budowę wiaty przy hali prezentacji produkcji wina przy obiekcie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz budowę 10 przystani na rzece Odrze i Warcie), które zostanie sfinansowane ze środków z budżetu państwa.

 
Dodatkowe wsparcie dla projektu ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 23 marca 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 12 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę  Nr 22/263/15 zmieniającą Uchwałę Nr 216/1685/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 listopada 2009 r., zmienioną Uchwalą Nr 273/2417/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dofinansowania projektów ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Angelika Kociołek ,  piątek, 20 marca 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. W składzie nowo powołanego Komitetu Monitorującego obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujący środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Rolę doradczą pełnić będą przedstawiciele Komisji Europejskiej. W składzie obecni są również obserwatorzy, reprezentujący różne środowiska, których opinie stanowić będą wsparcie w pracach Komitetu.

 
UWAGA KONKURS NAUKOWY! - Lubuski wynalazca PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 23 lutego 2015
Lubuski wynalazca

Konkurs ,,Lubuski wynalazca” to okazja dla młodzieży z lubuskich podstawówek, gimnazjów i szkół średnich do wykazania się kreatywnością, wyobraźnią i innowacyjnością.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama