Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 232 gości 
UWAGA!

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienił siedzibę!
Adres nowej siedziby Departamentu LRPO:
ul. Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra

Informacja przypominająca o naborze wniosków w ramach Działania 1.1 IPI LRPO (kategoria interwencji FS: 29 – Porty lotnicze) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 29 września 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (LRPO) przypomina o trwającym naborze otwartym dla Beneficjentów wskazanych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym LRPO (zwanym dalej „IPI LRPO”) w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 29 – Porty lotnicze.

 
Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu nr LRPO/2.4/2/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 29 września 2014

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 25 września br. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr LRPO/2.4/2/2014 dla Działania 2.4 – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

 
Zakończenie oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu otwartego nr LRPO/2.3/1/2013 Etap V. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 25 września 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 22 września 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie, w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013 Etap V dla Działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Ocena odbyła się w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3 w Zielonej Górze. Na ponowną ocenę merytoryczną został przekazany 1 projekt. W załączeniu Lista rankingowa projektu ocenionego pod względem merytorycznym, złożonego na konkurs LRPO/2.3/1/2013.

 
Dofinansowanie projektu w ramach konkursu LRPO/2.3/1/2013 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 25 września 2014

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla jednego projektu w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego LRPO, Działanie 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

 
Spotkania informacyjne dot. wsparcia przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 25 września 2014

W związku z nadchodzącą inauguracją nowej perspektywy finansowej 2014-2020 lubuska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na cykl spotkań informacyjnych  „Środa  z Funduszami...  dla  osób  planujących  założenie  działalności  gospodarczej”. Spotkania odbędą się 1 października bieżącego roku w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp.

 
Dofinansowanie projektów w ramach konkursu LRPO/3.2/1/2012 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 24 września 2014

Szanowni Państwo!

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012 do 68 652 191,86 PLN, co umożliwiło dofinansowanie kolejnych 2 projektów w ramach Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 030 476,70 PLN.

 
Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 24 września 2014

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił w drodze uchwały Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014.

 
Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013- etap V PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 22 września 2014

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 17 września 2014 r. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2013 dla V etapu Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych przedstawiamy informację o wniosku, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

 
Przypomnienie o konkursie LRPO/2.3/1/2013 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 12 września 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 przypomina o trwającym konkursie otwartym nr LRPO/2.3/1/2013 w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych: 09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.

 
Dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju wizerunkowych produktów turystycznych województwa lubuskiego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/5.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  środa, 10 września 2014

Szanowni Państwo,

w dniu 9 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/5.1/1/2014, dotyczącego Priorytetu V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama