Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 403 gości 
UWAGA!

Przypominamy, że 30 września 2015 r. (zgodnie z zapisami Wytycznych IZ LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków) nastąpiło zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dodatkowe wsparcie z EFRR dla projektów indywidualnych wpisanych do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO (dotyczy Działania 1.1 oraz 4.3) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Administrator ,  piątek, 27 listopada 2015

Szanowni Państwo,
W dniu 17 i 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego - w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności oraz dokonania realokacji, tj. przesunięcia wolnych środków między Osiami i Działaniami LRPO - podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania (łącznie w wysokości 10 472 498,35 PLN) dla następujących projektów indywidualnych:

 
Wyniki oceny formalnej - konkurs nr r LRPO1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Administrator ,  piątek, 27 listopada 2015

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków, złożonych w ramach konkursu otwartego Nr LRPO1.1/1/2015 w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne.

 
Ogłoszenie o konkursie otwartym LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 19 listopada 2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 i art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ LRPO) ogłasza konkurs otwarty Nr LRPO/1.1/1/2015 w terminie od dnia 19 listopada 2015 r., godz. 8.00, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne

 
Zmiana Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach LRPO 2007-2013 (Październik 2015 r.) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Katarzyna Kozłowska ,  środa, 07 października 2015

6 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą zapisy Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
Start nowej strony internetowej RPO-Lubuskie 2020!!! PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków , 

23 kwietnia br. ruszył nowy serwis internetowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Stanowi on platformę wiedzy dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych korzystaniem z Funduszy Europejskich. Portal adresowany jest zarówno do podmiotów pragnących pozyskiwać środki w ramach RPO – Lubuskie 2020, jak i mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projektach unijnych.


Zapraszamy na: www.rpo.lubuskie.pl

 
Umowy podpisane w III kwartale 2015 r. w ramach Priorytetu II PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  piątek, 02 października 2015

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich umów w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisanych w okresie od 1 lipca do 30  września 2015 r. w podziale na konkursy:

icon Umowy o dofinansowanie podpisane w ramach konkursu LRPO/2.3/1/2014 (163.83 kB)

icon Umowy o dofinansowanie podpisane w ramach konkursu LRPO/2.4/3/2014 (166.52 kB)

 
„Środa z Funduszami dla szkół i uczelni” – 07.10.2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  poniedziałek, 21 września 2015


Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla szkół i uczelni”, które odbędą się 7 października 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

 
Aktualizacja listy projektów w ramach konkursu nr LRPO/2.3/1/2014 Etap III PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  czwartek, 27 sierpnia 2015

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 sierpnia 2015 r. zmienił uchwałę nr 45/514/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z 7 lipca 2015 dnia r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach Działania 2.3 „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych” Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 
Dodatkowe wsparcie projektu dofinansowanego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  wtorek, 04 sierpnia 2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – w formie Uchwały – przyznał dodatkowe wsparcie (w kwocie 7 663 959,16 PLN) dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na realizację projektu pt. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego” (wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLB.04.02.01-08-004/14) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego ww. inwestycji.

 
Dofinansowanie zakupu sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Sergiusz Łukasiewicz ,  piątek, 24 lipca 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu ze środków LRPO na lata 2007-2013 projektu Indywidualnego pt. „Zakup sprzętu do działań minersko – pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście”, w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 29 – Porty lotnicze.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama